SZAKMAI BESZÁMOLÓ A GÖRÖG INTÉZET 2023. ÉVÉRŐL


SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A Görög Intézet állományában a 2023. évben egy főállású intézményvezető (Agárdi Bendegúz Szpírosz) és egy 4 órában foglalkoztatott tudományos munkatárs (Vincze Xénia) volt. Egy évre szóló szerződést kötöttünk a Kréta ’80 Bt.-vel kulturális feladatokra, a cég képviselője Görög Athéna. Szintén egyéves szerződést kötöttünk Oikonomou Andreasszal, mint egyéni vállalkozó, fordítási feladatokra. Alkalmi megbízási szerződéssel foglalkoztattuk konkrét feladatokra Karajorgis Mária fotóst és Klicasz Petrosz filmkészítő-vágót.

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

Intézetünk 2023. január 1-jétől foglalkoztatja Vincze Xénia néprajzkutató-kulturális antropológust, történelem szakos doktorandusz jelöltet, aki hosszú évek óta kutatja a magyarországi görögök történetét. Még a Görög Országos Önkormányzat második ciklusában (1999-2003) önkormányzatunk könyvtárának vezetője is volt. Legfontosabb feladata, hogy a magyarországi levéltárakban a magyarországi görögökről fellelhető archív dokumentumokat felkutassa, archiválja. Megkezdődött a görögökről szóló archív dokumentumok módszeres gyűjtése, sokat jártunk a Fővárosi Levéltárban, a Veszprém megyei és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltárban, de kutattunk a Csongrád és Pest megyei levéltárakban is. Cél, hogy saját archívumunk létrehozásával segítsük a kutatókat, emellett a feltárt archív dokumentumok alapján új publikációk jelenhessenek meg a témában. Olyan források ezek, amelyek az elmúlt húsz évben nem kerültek feldolgozásra.

Még év elején együttműködési megállapodást kötöttünk a Fővárosi Levéltárral és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával, de egyeztetést folytattunk a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójával is.

– A Fővárosi Levéltárban a fővárosi ipari tanulók törzslapjait, illetve a Fővárosi Görög Tannyelvű Általános Iskola (később Manolisz Glezosz Iskola) archívumát fotózzuk. Megkezdtük a fővárosi kerületekben elhunyt honfitársaink halotti anyakönyveinek rendszerezését kerületenként 1948-tól 1980-ig.

– Folytatódik a Magyarországon Élő Görög Politikai Emigránsok Egyesületének a Magyar Nemzeti Levéltárban található 20 doboznyi archívumának fotózása.

– A Pest Vármegyei Levéltárban egyelőre a budakeszi halotti anyakönyveket tártuk fel, 17 görög honfitársunk hunyt el a Fodor Szanatóriumban, az ő síremlékük felújítása a nevek feltüntetésével folyamatban van.

– Beloianniszban lefotóztuk a Polgármesteri Hivatalban található, a kezdetektől vezetett anyakönyvet, amelyben nyomon kísérhető egy-egy emigráns útja a Görögországból történt meneküléstől, az útközben érintett országokon keresztül egészen a magyarországi emigráns helyszínekig.

– A Veszprém Vármegyei Levéltárban az emigráció kezdetén létesült görög gyermekotthonok archívumát térképezzük fel. Szándékunkban áll digitalizálni a levéltárban őrzött, az emigráció számára kiemelkedő jelentőséggel bíró iskolai dokumentumokat.

– Szentesen és Szegeden a nagymágocsi Károlyi-kastélyban működtetett görög idősek otthona után kutatunk. A levéltáron kívül jártunk a kastélyban és a nagymágocsi temetőben is. Sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy az itt elhunyt mintegy húsz honfitársunk egyetlen síremléke sem maradt meg. Vélhetően más hazai temetőkhöz hasonlóan itt is tömegsírban nyugszanak, és a későbbi évtizedekben rájuk is temettek. Ismertek a nevek, a temetőben egy emlékművel tudunk megemlékezni szomorú sorsú honfitársainkról. Közülük nagyon sokan 90 év felett kényszerültek emigrációba. Találtunk halotti anyakönyvet 103 évesen elhunyt emigránsról is az ötvenes évek elejéről.

– Kutatjuk a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Levéltárban a görög emigránsokkal kapcsolatban őrzött dokumentumokat is. Az alsózsolcai fióklevéltárban és a miskolci főlevéltárban is jártunk. Miskolcon volt Beloiannisz után az ország második legnagyobb görög közössége, de Ózdon, Kazincbarcikán és az egykori Leninvárosban (ma: Tiszaújváros) is éltek és dolgoztak görög honfitársaink. Szintén a megyében működött a putnoki idősek otthona, a nagymágocsi mellett itt is éltek idős görög emigránsok. Itt is feltárjuk a Miskolcon elhunyt honfitársaink 1948-1980 közötti halotti anyakönyveit. Prioritásunk, hogy a miskolci, illetve a teljes BAZ megyei görög emigrációról egy kiadványt jelentessünk meg. E célból számos miskolci és ózdi görög családdal készítettünk interjút.

Intézetünk 2023-ban két tudományos konferenciát szervezett.

– Április 23-án „Trauma és megnyugvás” címmel Fehérvárcsurgón zajlott nemzetközi tudományos konferencia a görög polgárháború gyermekmenekültjeiről. Április 21-én az ELTE-n tekintették meg a külföldi előadók a Fővárosi Görög Önkormányzat és Pacsorasz Viktor filmjét („Köszönjük Magyarország!”), április 22-én pedig Beloianniszban tettek látogatást.

– Október 27-én „A görög emigráció és az 1956-os forradalom” címmel az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával szerveztünk tudományos konferenciát.

Meghívott előadóként a következő konferenciákon, eseményeken szerepelt intézményünk munkatársa:

– Április 27-én dr. Holmár Zoltán történész mutatta be a nyíregyházi Kállay Gyűjtemény birtokában lévő dél-európai kitüntetéseket és érdemrendeket. Meghívott vendégként Agárdi Bendegúz Szpírosz, a Görög Intézet igazgatója az előadáshoz kapcsolódóan beszélt dr. Horváth Endre neogrecista életútjáról és az általa megkapott görög kitüntetésekről. Szintén bemutatásra került a “Nemzeti Ellenállás 1941-1945” emlékérem az adományozó oklevéllel együtt, amellyel a 2. világháborúban a megszálló német, olasz vagy bolgár erők elleni fegyveres harcot ismerte el a görög honvédelmi miniszter.

– Szeptember 21-én az Újbudai Görög Nemzetiségi Önkormányzat felkérésére a Szent Lujza Szeretetotthonban Agárdi Bendegúz Szpírosz tartott előadást a magyarországi görögökről.

– október 25.: Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára „1953 – Sztálin halott” című konferenciáján Vincze Xénia, intézetünk tudományos munkatársa tartott előadást a magyarországi görögökről az 1950-es évek viszonylatában.

– November 20-23. között zajlott az Eötvös Collegium székhelyén a “Byzanz und das Abenland – Byzance et l’Occident” című nemzetközi bizantinológiai és neogrecista konferencia a Magyar Bizantinológiai Intézet szervezésében. November 22-én Agárdi Bendegúz Szpírosz, a Görög Intézet intézményvezetője a két világháború közötti magyar-görög politikai, oktatási és gazdasági kapcsolatokról tartott előadást.

– Kiváló kapcsolatot ápolunk az ELTE BTK Újgörög Munkacsoportjával és a Magyar Bizantinológiai Társasággal. Vincze Xénia, a Görög Intézet tudományos munkatársa állandó oktatója az újgörög képzésnek, Agárdi Bendegúz Szpírosz intézményvezető pedig kétszer meghívott előadóként tartott előadást a hallgatóknak a magyarországi görögök történetéről, intézményrendszeréről.

– Az MGOÖ könyvtárának kezelése is a Görög Intézet feladata. Pancsosz Alexandrával, az OIK nemzetiségi referensével közösen találkoztunk Rózsa Dávid úrral, az Országos Szécsényi Könyvtár (OSZK) főigazgatójával, és megegyezés született arról, hogy könyvtárunk állománya a szükséges állományapasztás és katalogizálás után az OSZK elektronikus katalógusában is szerepelni fog. A katalogizálásban az OSZK munkatársai segítenek, Pancsosz Alexandra irányításával. Az állomány rendbetételét 2023-ban Pancsosz Alexandra és Vincze Xénia el is kezdték.

– A felnőtt nyelvoktatás újraindításának jogi hátterét biztosítva, kezdeményeztem az MGOÖ testületénél a Görög Intézet Alapító Okiratának módosítását: fel szeretnénk venni a kormányzati funkciók közé egyrészt az „Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés”, másrészt tekintettel a levéltári kutatásainkra, a „Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme”, valamint a „Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység” kormányzati funkciókat is.

Budapest megalapításának 150 éves évfordulójával kapcsolatban – a görög szószólói irodával együttműködésben – két eseményt szerveztünk 2023-ban:

– Március 24-én a Berg-Nákó-házban találkozóra hívtuk a régi görög diaszpóra közöttünk élő leszármazottait. Ezen családok elődjei sokat tettek Budapestért, annak fejlődéséért az elmúlt 150 évben.

– December 16-án Athénban mutattuk be a görög fővárosban élő magyarajkú közönségnek a Görög Intézet megrendelésére Görög Athéna és Pacsorasz Viktor által 2021-ben készített „Budapest görög szíve” című filmjét.

Szeptember 16-án Gloria von Berg bárónő fogadást rendezett Louise von Dardel, Raoul Wallenberg svéd diplomata unokahúga tiszteletére a budai Várnegyedben található Úri utca 15. szám alatti házban. A Görög Intézet 2021. október 7-én avatott emléktáblát a ház homlokzatán a Nákó- és a Berg-családok tiszteletére, amelyek e ház falai között segítették Raoul Wallenberg embermentő tevékenységét a 2. világháború alatti vészkorszakban. Az eseményen a görög közösséget Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló és munkatársai, valamint Agárdi Bendegúz Szpírosz, a Görög Intézet igazgatója képviselték.

Május 19-én – a görög szószólóval együtt – részt vettünk az egykori Bulkeszi településen az MGOÖ által szervezett történelmi, kulturális rendezvényen. A nyilvános rendezvényen történt megjelenésünk miatt közösségünk több választott tisztségviselőjétől nemtelen támadásokat kaptunk. Május 31-én szintén szószóló úrral ellátogatottunk Újvidékre, ahol a Vajdasági Levéltár munkatársa, Dragana Katić fogadott minket, és megtekintettük a bulkeszi görög közösségről összeállított kiállítást. Látogatásunk itt véget is ért volna, hiszen a kiállítást szerettük volna megtekinteni, de a levéltár munkatársa jelezte, hogy Nebojša Kuzmanović főigazgató úr is szeretne minket fogadni. A rövid látogatáson szóba került, hogy szívesen elhoznák a kiállítást Magyarországra is, ebben felajánlottuk segítségünket. Dragana Katić-csal jó munkakapcsolat alakult ki, amelynek köszönhetően júliusban együttműködési megállapodás-tervezet készült a Vajdasági Levéltár és a Görög Intézet között. A megállapodás aláírására az Országgyűlés egyik helyiségében került volna sor. Minden elő volt készítve az aláírásra, amikor egy héttel az aláírás előtt Katić asszony telefonon jelezte, hogy inkább halasszuk el az aláírást. Történt ez egy órával azután, hogy megküldtem a hivatalos meghívót az MGOÖ elnökének. Sajnálom, hogy egyesek szeretnék kisajátítani a magyarországi görögök hivatalos vajdasági kapcsolatait. Jómagam és korábbi munkatársaim már 2009 óta kapcsolatot tartunk a vajdasági és belgrádi görög közösséggel. A Vajdaság görög múltja nem korlátozódik kizárólag Bulkeszire, annál jóval több rejlik e kapcsolatrendszerben. A Görög Intézet a jövőben is igyekszik ápolni a szomszédos országokban található görög örökséget, hiszen mind Szlovákiában, mind Romániában fontos görög emlékhelyek vannak, amelyeket szerencsére sikerült többször felkeresni magyarországi honfitársainkkal.

Ha már Vajdaság, májusban Pancsován is jártam, Manno Miltiades és Manno Leonidas szülővárosában. A helyi magyar egyesület székhelyén emléktábla-állítást készítünk elő, mihelyst befejeződik a magyar állami költségvetés által támogatott felújítás. Pancsován is élnek görög családok.

Intézetünk finanszírozásában Imrényi Dávid magyar nyelvre fordította Andrulakisz Manosz „ΚΙΟΝΥΣΛΕΡ – Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ” című életrajzi művét, amely Künsztler József magyar labdarúgóedző életét mutatja be. A magyar nyelvű kiadás reményeink szerint 2024-ben jelenik meg.

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG

Intézetünk kulturális tevékenységét 2023-ban is jórészt Görög Athéna szervezte. Koordinálásával és Dudás Viktor filmszakértő közreműködésével folytatódott a Görög Filmklub, amely 2022-hez hasonlóan a vidéki görög közösségeket is figyelembe vette. A filmklub a következő helyszíneken valósult meg:

január 27., Budapest: El Greco

március 19., Vác: Corelli kapitány mandolinja

június 3., Budaörs: Bazi nagy görög lagzi

július 15., Balatonalmádi: El Greco (együttműködésben a Veszprém-Balaton 2023 – Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében, hiszen Elefszina is európai kulturális főváros volt tavaly)

szeptember 5., Budapest – Allee Cinema City Center: Bazi nagy görög lagzi 3. – premier előtti vetítés

november 3., Debrecen: Corelli kapitány mandolinja

Az Amfitheatro görög nemzetiségi színházat, amelynek vezetője Kollatosz Fotisz, együttműködési megállapodás keretében támogattuk, illetve a Nemzeti Színházban március 27-én bemutatott Antigoné című előadást is jegyvásárlással segítette intézetünk.

Minden évben májusban kerül megrendezésre a Hegyvidéki Olimpia. Intézetünk a Hegyvidéki Sportközponttal jó kapcsolatot ápol, s 2023. május 13-án ismét Desypris Achilleas magyarországi görög tanuló olvashatta fel görög nyelven az Olimpiai himnuszt.

A Veszprém-Balaton 2023 – Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében a július 15-i filmvetítés mellett július 10-én görög főzőklubot tartottunk Veszprémben Arghyropoulos Ghavril honfitársunkkal, míg július 16-án Balatonalmádin az Akropolis Kompánia adott koncertet.

Hagyományos támogatói vagyunk Foskolos Péter hegedűművész honfitársunk nagysikerű gáláinak, amely 2023-ban nemzetközi jelleget öltött. Október 6-án az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Görög Intézet támogatásával valósult meg a Foskolos Péter I. Nemzetközi Hegedűgála.

A Kariatidák Egyesülete november 4-i thesszáliai estjét is támogatta intézetünk.

December 9-én a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg a K11 Művelődési Központban a Görög Gyermeknap, ahol az érdeklődő gyerekek játékos körülmények között ismerkedtek meg az ókori mitológia alakjaival. A játékmester Nikákisz Szofoklész az országismertető után ókori harcos bemutatót tartott, amit nagyon élveztek kicsik és nagyok egyaránt. Ezt követően Stefanidu Janula görög gyermekdalt tanított a gyerekeknek, Szertaridisz Jannisz pedig a hangszerek világába kalauzolta őket. Az eseményen a görög gasztronómia ízeit is megismerhették a gyerekek. Ezt a rendezvényt májusban vagy szeptemberben szerettük volna megrendezni, de megfelelő helyszín hiányában csak decemberben tudtuk megvalósítani.

Szerettünk volna kiadni egy Papachristos Andreas-katalógust 2023-ban, de intézetünk zsúfolt programja és a csekély összegű BGA-támogatás ezt nem tette lehetővé. A BGA támogatását sajnos intézetünknek vissza kell fizetnie.

BELOIANNISZ

A tavalyi évben is igyekeztünk támogatni a beloianniszi kezdeményezéseket.

Támogattuk a Beloianniszi Görög Kulturális Egyesület tavaszi, auschwitzi kirándulását, a beloianniszi honfitársaink budapesti színházlátogatását (Antigoné), valamint a július 22-i Balkanfest rendezvényt.

Közösen ünnepeltük április 16-án az ortodox húsvétot a Beloianniszi Görögök Kulturális Egyesületével és a PAOK Beloiannisz sportegyesülettel. Szintén közösen szerveztük a PAOK Beloiannisz sportegyesület augusztusi focitornáját.

Szintén segítettük a beloianniszi iskola szülői munkaközössége által szervezett hagyományos bált.

Szeptember 27-én részt vettem Beloiannisz Község Önkormányzata testületi ülésén, amely napirenden tárgyalta a Görög Intézettel való együttműködést. Ahogy nyolc évvel ezelőtt, most is javasoltam, hogy jöjjön létre a Beloianniszi Helyi Értéktár Bizottság. A testület a választások utánra halasztotta a bizottság témájának megtárgyalását. Itt is szeretném jelezni, hogy a helyi értéktár bizottság nem egy politikai testület, választási ciklustól függetlenül szükség lenne rá. Attól függetlenül, hogy nem jött létre a bizottság, intézetünk konkrét lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy összegyűjtsük Beloiannisz tárgyi és szellemi értékeit, és előkészítsük egy állandó helytörténeti gyűjtemény felállítását.

KOSZORÚZÁSOK, KEGYELETI FELADATOK

Március 3. körül, születésének évfordulóján hagyományosan megkoszorúzzuk Manno Miltiades sírját a Fiumei úti sírkertben. Így volt ez 2023-ban is. Koszorút helyeztem el ekkor Szkevisz Theodorosz, az MGOÖ korábbi elnöke sírjánál is.

A Görög Intézet nevében koszorúztunk a március 25-i görög nemzeti ünnep alkalmából Budapesten és Beloianniszban, az október 28-i görög nemzeti ünnep alkalmából Budapesten, Beloianniszban és Miskolcon, a Ciprus török megszállása évfordulóján tartott júliusi, beloianniszi megemlékezésen, valamint a dohánygyári ünnepségen szeptemberben.

Intézetünk – és szószóló úr – képviselte a görög nemzetiséget Nakisz Szkordilisz honfitársunk májusi temetésén.

HIVATALOS LÁTOGATÁSOK

Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószólóval júniusban hivatalos látogatáson jártunk Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnál, míg júliusban Menczer Tamás külügyi államtitkárnál, Budakörnyéke országgyűlési képviselőjénél. Szintén hivatalos látogatást tettünk dr. Wetzel Tamás államtitkár úrnál, akivel görög honfitársaink honosítási folyamata kapcsán egyeztettünk. Intézetünk e feladat kapcsán is együttműködik a szószólói irodával.

Intézetünk tevékenysége folyamatában nyomon követhető és visszakereshető Facebook-oldalunkon és honlapunkon is.

Köszönöm szíves figyelmüket!

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat képviselő-testülete számára 2023. február 1-jén.

Agárdi Bendegúz Szpírosz s.k.

Görög Intézet – intézményvezető

Megosztás:

További bejegyzések

Skip to content