Szegény gyötrődő tanuló III.


Megjelent a Studia Hellenica legújabb könyve az újgörög nyelvet tanulók és oktatók számára.

Ha valaki arra az elhatározásra jut, hogy újgörögül szeretne tanulni, sokszor szembesül azzal, hogy a megvásárolt vagy ajándékba kapott görög nyelvű tankönyv vagy nyelvtan nem a ma élő görögök nyelvét írja le, hanem Homérosz, Szophoklész vagy az Újszövetség nyelvét. Aki pedig már újgörögöt oktat, az nehéz helyzetbe kerül, ha modern szemléletű és magyar nyelvű összefoglalót szeretne diákjainak ajánlani, a számos egynyelvű újgörög tankönyv pedig sok esetben nem tisztázza megfelelően a felmerülő nyelvtani jelenségeket.

Ezt a hiányt hivatott pótolni a 2021-ben megjelent Studia Hellenica kiadványsorozat III. kötete Újgörög nyelvtan és gyakorlókönyv címen, melyet az ELTE Eötvös József Collegium gondozott.  A kötet szerzői az ELTE BTK Görög Tanszék Újgörög munkacsoport jelenlegi és volt oktatói: Dr. Solti Dóra Eszter egyetemi adjunktus, a Munkacsoport jelenlegi vezetője, Alszászy Judit az újgörög szak volt oktatója, és végül Lina Basoucou, a tanszék korábbi görög nyelvű lektora.

A kötet idei megjelentetése két szempontból is aktuális: egyrészt 200 évvel ezelőtt, 1821 tavaszán tört ki a görög szabadságharc, amely a modern Görögország megszületéséhez vezetett, így a kötet illeszkedik az újgörög állam 200 éves történetéről kiadott ünnepi kötetek sorába. Másrészt pedig az újgörög munkacsoport megújult és megszépült helyre költözését, új lendületét jelzi. A megjelenő kötet elsősorban az újgörög alapszakos és minoros hallgatók számára készült, de haszonnal forgathatja az újgörög nyelv iránt érdeklődők egyre szélesebb tábora is.

A kötet első része, az Újgörög nyelvtani áttekintés a munkacsoportot vezető Dr. Solti Dóra Eszter adjunktus munkája, amely már 2015-ben önállóan is megjelent, az Eötvös Loránd Tudományegyetem kiadásában Kézikönyv az újgörög nyelvtan oktatásához címen. E kiadvány elsődleges célja a magyar nyelvű szakterminológia egységesítése volt, továbbá, hogy iránymutatást nyújtson az újgörög nyelvtanárok számára a nyelv oktatásának minden szintjén. A nyelvtani áttekintés egy korszerű szemléletű, modern nyelvészeti irányzatokra épülő nyelvkönyv és nyelvtanári kézikönyv, amelyből a diák és a gyakorló tanár is tapasztalatot és magas szintű ismereteket meríthet. A nyelvtankönyv stílusa tömör, lényegre törő, a nyelvtani jelenségeket példákon keresztül szemlélteti.

A kötet második részében Alszászy Judit Újgörög nyelvtani feladatgyűjteménye kap helyet, mely eredetileg az ötéves képzés során tanított Leíró Nyelvtan tantárgy elméleti anyagához készült gyakorlókönyvként. Ennek megfelelően felépítése az elméleti előadások témáit követi és egészíti ki, végighalad a hangtan, a névszói alaktan, az elöljárószók és igevonzatok, az ige alaktan és végül a mondattan legfontosabb kérdésein.  

Az előzőleg ismertetett két komoly nyelvtani munka mellett a Studia Hellenica jelen kötete egy könnyedebb hangvételű és kisebb terjedelmű irodalmi szöveggyűjteményt is magában foglal, melynek címe Μικρό ανθολόγιο νεοελληνικής ποίησης.  A szöveggyűjtemény szerzője Lina Basoucou, a munkacsoport volt lektora, aki 2014 és 2019 között oktatott Budapesten, s egyszersmind maga is költő és színházi szakértő. A hatvan újgörög irodalmi szövegből álló gyűjtemény elsősorban az ELTE BKTK újgörög szakos hallgatóinak készült, akik a két féléves Újgörög szöveginterpretációk tantárgy keretei között korábban megismerkedtek a még kéziratos gyűjteménnyel.

A görög szabadságharc 200. évfordulója alkalmából kiadott Újgörög nyelvtan és gyakorlókönyvvel olyan hiánypótló könyvet vehetünk kezünkbe, amely valószínűleg a bolognai alapszakos képzés alappillére lesz, és éveken keresztül fognak használni az újgörögül tanulók és tanítók is.

Solti Dóra – Alszászy Judit – Lina Basoucou: Újgörög nyelvtan és gyakorlókönyv

Studia Hellenica III. Periergopenés – Szegény gyötrődő tanuló III.

ELTE Eötvös József Collegium Budapest, 2021

Lektorálta: Nakos Konstantinos

Megosztás:

További bejegyzések

Skip to content