Jogi nyilatkozat

Görög IntézetΕλληνικό Ινστιτούτο

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a Görög Intézet internetes címén elérhető honlap (https://gorogintezet.hu – a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Görög Intézet Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. Tulajdonviszonyok

A Honlap domain nevének, a Honlapon szereplő logónak, kreatív kialakításnak és grafikának a Görög Intézet a tulajdonosa, így azok bármelyikének jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

2. Szerzői jogok

A Honlap tartalmának szerzői joga a Görög Intézetet illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A Honlapon közzétett cikkeket felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges, az érintett szerző írásbeli hozzájárulása esetén.

3. Információk

A Görög Intézet Honlapján megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, esetleges módosulásáért a Görög Intézet felelősséget nem vállal.

A Görög Intézet fenntartja a jogot, hogy a Honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

4. A Honlap használata

A Görög Intézet nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, vonal- vagy rendszerhibájából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

5. A meghatározott személyes adatok megadásához kötött hírlevél szolgáltatás használata

A hírlevélre történő feliratkozás a Felhasználó nevének és e-mail címének önkéntes megadásával történik, a Felhasználó ezt követően válik jogosulttá a Görög Intézet által készített hírlevél elektronikus úton történő fogadására.

A Görög Intézet nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott e-mail cím illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a Felhasználó önkéntesen személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a Görög Intézet kezeli és archiválja. A Felhasználó kérelmére a Görög Intézet tájékoztatást ad az általa kezelt felhasználói adatokról, valamint a Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

6. Kapcsolódó honlapok

A Görög Intézet Honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Görög Intézet befolyása alatt.

A kapcsolódó honlapokhoz a Görög Intézet Honlapja csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

A Görög Intézet nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Görög Intézet Honlapja kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik. A Görög Intézet továbbá nem felel más weboldal tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

7. Jogkövetkezmények

A jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Görög Intézet haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

8. A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Görög Intézet fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a Honlap ezen részén értesíti Felhasználóit.

Budapest, 2023. január 20.

Skip to content