Πάσχα στο χωριό Μπελογιάννης

Με την συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου έγινε ο εορτασμός του Ορθόδοξου Πάσχα στο χωριό Μπελογιάννης. Για την διοργάνωση της εκδήλωσης συμμετείχαν: η Αυτοδιοίκηση του Μπελογιάννης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Μπελογιάννης, το Ελληνικό Ινστιτούτο, η υπο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Ιερά Εξαρχία...