Βυζάντιο και Δύση


Συνέδριο Βυζαντινολογίας στη Βουδαπέστη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

22. November (Mittwoch) / Mercredi 22 novembre

Eötvös-József-Collegium / Collège Eötvös József

1118 Budapest, Ménesi út 11-13. Festsaal / Grande salle

Hellenica I.

Ouverture (Eröffnung) :

Laokratisz Koranisz (Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εθνότητας στο

Ουγγρικό Κοινοβούλιο)

Bendegúz Spyros Agárdi (Επικεφαλής του Ελληνικού Ινστιτούτου)

Vorsitz (Président de séance): Konstantinos Nakos

14.00 – 14.20 Eleni Volonaki: Η πρόσληψη της αρχαίας

ελληνικής γραμματείας στις επιστολές του Ν.

Βασιλάκη

14.20 – 14.40 Katalin L. Delbó: Ordnung in Unordnung:

Bemerkungen zur Struktur des Romans von Niketas

Eugenianos

14.40 – 15.00 Borbála Szebehleczky: Η πρώτη ελληνική

θεολογική πραγματεία στην Ουγγαρία: Το

«Σύνταγμα περὶ τῆς ἑνώσεως καὶ κράσεως τοῦ

ἱεροῦ ποτηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας» του

Γεωργίου Ζαβίρα (1780) 

15.00 – 15.20 Bendegúz Spyros Agárdi: Ελληνο-ουγγρικές

σχέσεις στα χρόνια του Μεσοπολέμου

15.20 – 15.30 Diskussion (Débat)

23. November (Donnerstag) / Jeudi 23 novembre

Eötvös-József-Collegium / Collège Eötvös József

1118 Budapest, Ménesi út 11-13. Bibliothèque Grecque moderne

(salle 03)

Hellenica II.

Vorsitz (Président de séance): Athanasios Efstathiou

9.00 – 9.20 Nikosz Fokasz: The Asia Minor Disaster in

the Hungarian Contemporary Press, Framed by

Greek Domestic Politics

9.20 – 9.40 Xénia Vincze: Η ελληνική πολιτική

μετανάστευση υπό το πρίσμα των αρχειακών

πηγών 1948-1956.

9.40 – 10.00 Konstantinos Nakos: Ανήφορος – το τελευταίο

μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη

10.00 – 10.20 Diskussion (Débat)

10.20 – 10.40 Kaffeepause (Pause café)

10.40 – 12.00 Στρογγυλό τραπέζι για

την εκπαίδευση

– Athanasios Efstathiou: Η αρχαία ελληνική γραμματεία στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα 

– Eleftheria Siapanidou: Η ιστορία του σχολείου «Μανώλης Γλέζος»

– Dora E. Solti: Διδάσκοντας λογοτεχνία στο Τμήμα Νεοελληνικών

Σπουδών

Στις 20 Νοεμβρίου, η Πρέσβης της Γαλλίας στη Βουδαπέστη κα Claire Legras, δεξιώθηκε τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο Βυζαντινολογίας στη Βουδαπέστη. Η κα. Πρέσβης ομιλεί την ελληνική γλώσσα και είναι λάτρης του ελληνικού πολιτισμού.

Στη φωτογραφία, αριστερά της κας Πρέσβεως της Γαλλίας, ο Dr. László Horváth, πρόεδρος της Ουγγρικής Βυζαντινολογικής Εταιρείας και διευθυντής του Eötvös Collegium, και η δρ. Emese Egedi-Kovács βυζαντινολόγος, κλασικός φιλόλογος και μέλος της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών. Δεξιά της πρέσβεως της Γαλλίας, ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εθνότητας στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο Λαοκράτης Κοράνης, ο διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Σπύρος Μπ. Αγκάρντι, ο Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου Αθανάσιος Ευσταθίου, και η δρ. Ντόρα Σόλτι, επικεφαλής της Νεοελληνικής Εδρας του Πανεπιστημίου ELTE.

Δεξίωση στους χώρους της Ελληνικής Πρεσβείας προς τιμήν των οργανωτών και ομιλητών του 9ου Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου με θέμα «Βυζάντιο και Δύση»

Megosztás:

Περισσότερα άρθρα

Skip to content