Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Αγαπητοί επισκέπτες!

φωτογραφία: Fejér Gábor

Είναι πολύ καλό να είσαι Έλληνας. Είμαστε ξεχωριστής – μοναδικής σημασίας εξαιτίας τουπαρελθόντος, της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας. Εδώ και χιλιετίες μας θαυμάζουν, συγκεκριμένα τους προγόνους μας, που έχουνεδραιώσει αυτή την φήμη. Πόσες φορές και πόσες φορές έχει ειπωθεί και λέγεται: οι Έλληνες το έχουν μαντέψει, το γνωρίζουν καλύτερα, είτε πρόκειται για φάρμακα, πολιτικέςεπιστήμες, φιλοσοφία, μαθηματικά, αστρονομία ή λογοτεχνία ή για τιςκαλέςτέχνες.

Τα άλφα  και το ωμέγα πολλών από τα επιστημονικά, πολιτιστικά και καλλιτεχνικά μας προτερήματα είναι ελληνικής καταγωγής. Ας το παραδεχτούμε λοιπόν. Το γεγονός αυτό δεν  γεμίζει μόνο εμάς από μεγάλη υπερηφάνεια, αλλά και τους προγόνους μας, μελλοντικά. Αυτή είναι η αριστεία μας, η μοναδικότητά μας, το κάτι ξεχωριστό. Εάν δεν διαφυλάξουμε  τις αξίες μας, δεν σεβαστούμε το παρελθόν μας και δεν εμπλουτίσουμε το παρόν μας, δεν μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον μας – θα χαθεί. 

Φοβάμαι μη αναστρέψιμα.

Εμείς  που βρισκόμαστε μακριά  από τη γη των γονιών μας, των παππούδων και των προγόνων μας ζούμε ως μειονότητα, κλεισμένοι μεταξύ μας, έχοντας ακόμη περισσότερο ο ένας την ανάγκη του άλλου. Οι αξίες μας, ο πολιτισμός μας, η γλώσσα μας, η μουσική μας είναι 100 φορές πιο  σημαντικές από κάθε τι. Πόσο άλλωστε το παρελθόν μας και η ιστορία μας.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2019 ως νομικός διάδοχος του Ουγγρικού Ελληνικού Ινστιτούτου Ερευνών, του Ουγγρικού Ελληνικού Πολιτιστικού Ινστιτούτου και του Ουγγρικού Ελληνικού Θεάτρου.

Σκοπός του είναι να παρουσιάσει μια σύνθετη εικόνα  του ελληνικού πολιτισμού και της κάθε αλληλεξάρτησης του με την ιστορία διαμέσου των  ελληνικών παραδόσεων και της έρευνας της ιστορίας, παράλληλα. 

Σκοπός του είναι επίσης να καλλιεργήσει τις παραδόσεις, την γλώσσα, την μουσική  μεταβιβάζοντας τις αξίες αυτές στις επόμενες γενιές. Διεξάγει δε, έρευνα ως προς την καλύτερη   αποκρυπτογράφηση των ελληνικών ριζών και των ιστορικών γεγονότων.

Όπως έγραψα και στο  πρόγραμμα εργασίας μου, το Ινστιτούτο θα συνεχίσει τις μέχρι τώρα ερευνητικές  του ενασχολήσεις , παράλληλα όμως επιθυμία μας είναι να ανοίξει προς τον έξω κόσμο, διευρύνοντας όσο περισσότερο γίνεται τον περίγυρο του. Θέλουμε να βγούμε στο “προσκήνιο” πιο εμφατικά. Δεν κάνουμε μόνο έρευνα, διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις κάνουμε ¨πρώτες ειδήσεις¨ με όλη την σημασία της λέξης ! Τις παρουσιάζουμε ! Υπερηφανευόμαστε και προσπαθούμε  να υπερβούμε εαυτούς προς το καλύτερο.

Δεν θέλουμε να είμαστε, απλά, μια υποστηρικτική διασπορά για την Αθήνα και την πατρίδα μας, αλλά επιθυμούμε να αποκτήσουμε μια εταιρική σχέση. Έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την ελληνική μας μοναδικότητα στην Ελλάδα μεταφέροντας τον ελληνικό πολιτισμό στην Ουγγαρία. Διαθέτουμε όλα εκείνα τα εργαλείακαι τα κανάλια επικοινωνίας  που απαιτούνται ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια συστηματική, ενεργή και καρποφόρα σχέση.

Ένας σημαντικός  σταθμός όλης αυτής  της προσπάθειας είναι η  δημιουργία της δικής μας ιστοσελίδας, που  θα είναι ανοιχτή σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την ελληνική  γλώσσα και όχι μόνο , αλλά και για όσους ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, την ιστορία, τις παραδόσεις, τα έθιμά μας.

Görög Athéna

Skip to content